หมวดหมู่: ข่าวสาร

ตรวจสอบสิทธิการรักษาของตน ผ่านระบบออนไลน์

บริการออนไลน์ ,สิทธิประโยชน์,บริการออนไลน์เพื่อด้านบริการสุขภาพ ,ประกันสังคม,ต่างด้าว,ประกันสุขภาพ,พรบ.,ผู้ประสบภัยจากรถ

วิจัยพบนักศึกษาไทยนิยมเสพ ‘เว็บโป๊’ ผ่านสมาร์ทโฟน

วิจัยพบนักศึกษาไทยนิยมเสพเว็บโป๊บนสมาร์ทโฟ…Read More »

ศูนย์ทันตกรรม (Dental Center) ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ศูนย์ทันตกรรม (Dental Center)  ศูนย์การแพท…Read More »

เอกสารแนะนำ – ตารางแพทย์ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษศัลยกรรมและกระดูก

Surgery & Orthopaedics Clinic ศัลยกรรม…Read More »

เอกสารแนะำนำ / ตารางแพทย์ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ โสต ศอ นาสิก

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการ ท่า…Read More »