มารยาทเด็กไทย ที่พ่อแม่ควรสอนลูก

4 ต.ค.

มารยาทเด็กไทย ที่พ่อแม่ควรสอนลูก

น้องอาจจะยังไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่พวกเขาทำ
มันไม่สุภาพหรือไม่ถูกกาลเทศะ และในบางครั้งก็เป็นการรบกวนผู้อื่นอย่างไม่ได้ตั้งใจ

พ่อแม่และครอบครัว สามารถช่วยลูกๆได้ด้วยการสอนและแนะนำสิ่งที่ดี
ให้น้องเป็นที่รักของทุกคน

การสอนที่ดีที่สุดคือ “การทำให้เห็น”

ข้อมูลเหล่านี้สรุปจากสัมคมและวัฒนธรรมไทย
แต่หากเป็นชาติอื่นอาจจะมองต่างกันไป

สอนเด็กเราควรใช้การปลูกฝัง ชี้นำให้เห็นข้อดี และชมเมื่อน้องทำได้ดี
ดีกว่าการบังคับหักหาญใจ

คราวนี้ลองมาดูหัวข้อหลักๆที่พ่อแม่ควรสอนลูกในชีวิตประจำวันกัน

 1. พูดมีหางเสียงลงท้ายด้วย “ครับ/ค่ะ” ทุกครั้ง
 2. ไม่ควรพูดแทรกเมื่อผู้อื่นกำลังสนทนาอยู่
 3. เมื่อพบผู้ใหญ่ให้ยกมือไหว้สวัสดี
 4. และจะกลับควรยกมือไหว้กล่าวลาผู้ใหญ่
 5. เมื่อได้รับความช่วยเหลือ ให้พูดคำว่า “ขอบคุณครับ/ค่ะ”
 6. เมื่อผู้ใหญ่ให้ของต้องพูด “ขอบคุณครับ/ค่ะ”
 7. ต้องการขอให้คนอื่นช่วย ให้ขอร้องให้ช่วย ไม่ใชการสั่ง
 8. จำเป็นต้องพูดแทรกหรือขัดระหว่างสนทนา ให้เอ่ยคำว่า “ขอโทษ” ก่อน
 9. หากไม่แน่ใจว่าทำได้ไหม ให้เอ่ยอนุญาตก่อน
 10. ไม่ล้อเลียน รูปร่างหน้าตาของคนอื่น
 11. ไม่นำเรื่องของพ่อแม่พี่น้องของเพื่อนมาล้อเลียน
 12. ไม่พูดคำหยาบกับผู้ใหญ่และเพื่อนคนอื่นๆ
 13. หากผู้ใหญ่ถามว่า สบายดีไหม ให้ตอบผู้ใหญ่ ไม่ควรยืนนิ่งหรือก้มหน้า
 14. เมื่อไปบ้านเพื่อน ควรกล่าวขอบคุณพ่อแม่ของเพื่อนที่ดูแลเราก่อนกลับ
 15. เคาะประตูก่อนเข้าห้องคนอื่น
 16. โทรศัพท์เข้าเบอร์บ้าน ควรแนะนำตัวเองก่อนขอสายคนที่เราต้องการ
 17. เมื่อทำคนอื่นเจ็บหรือหกล้ม ควรกล่าวคำขอโทษ
 18. ไอ หรือ จาม ต้องเอาผ้าปิดปาก
 19. ไม่ควรแคะขี้มูก ในที่สาธารณะ
 20. เดินผ่านหน้าผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ ควรก้มตัวเล็กน้อย เพื่อแสดงความนอบน้อม
 21. หากมีผู้ขอความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆ ควรช่วยด้วยความเต็มใจ
 22. ไม่ควรล้อเลียนชื่อคนอื่น
 23. ชอบใจ พอใจ ดีใจ ควรกล่าวชม
 24. หากไม่ชอบใจ ไม่พอใจ ควรบอกตรง ไม่ควรแสดงอาการเกรี้ยวกราด
 25. ควรสอนให้เด็กใช้ส้อมตะเกียบให้ถูกต้อง
 26. สอนมารยาทบนโต๊ะอาหาร
 27. เอื้อมหยิบของ ผ่านหน้าคนอื่น ให้ขออนุญาตก่อน
 28. ไม่ใช้เท้าชี้ของ หยิบของ
 29. ไม่ยกเท้าใส่คนอื่น

หากทำหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองได้ดีที่สุดแล้ว
ผลอาจจะไม่ได้เท่าที่หวัง แต่อย่างน้อย เราปลูกฝังพื้นฐาน
ให้น้องแยกออกได้ว่าอะไรควรไม่ควร ดีไม่ดี

error: Content is protected !!