ประวัติและวิวัฒนาการของการสื่อสารไร้สายที่สำคัญ

ประวัติและวิวัฒนาการของการสื่อสารไร้สายที่สำคัญ

ประวัติการสื่อสารไร้สายที่สำคัญ

 • 1920 Marconi ค้นพบวิทยุคลื่นสั้น แต่ใช้พลังงานส่งสูง แต่ก็ทำให้อุปกรณ์มีขนาดเล็ก
 • 1935 สามารถส่งสัญญาณเสียงแบบไร้สายได้
 • 1974 มีการกำหนดคลื่นความถี่จาก FCC สำหรับใช้ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • 1982 GSM และ Inmarsat ถูกสร้างขึ้น
 • 1986 G. Marconi สาธิตการใช้การสื่อสารไร้สายเป็นครั้งแรก ด้วยการส่งรหัสมอส
 • 1989 เทคนิคของ Marconi ถูกนำมาใช้งานกิจการทหารของอเมริกา
 • 1907 การสื่อสารไร้สายถูกนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ข้ามมหาสมุทธแอตแลนติก
 • 1920 Marconi ค้นพบวิทยุคลื่นสั้น แต่ใช้พลังงานส่งสูง แต่ก็ทำให้อุปกรณ์มีขนาดเล็ก
 • 1935 สามารถส่งสัญญาณเสียงแบบไร้สายได้
 • 1974 มีการกำหนดคลื่นความถี่จาก FCC สำหรับใช้ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • 1982 GSM และ Inmarsat ถูกสร้างขึ้น

  ลักษณะเด่นของการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย

  • ความสามารถในการส่งข้อมูลได้รวดเร็วกว่า การขนส่ง ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  • มีพื้นที่ครอบคลุมการใช้งานในบริเวณกว้าง
  • มีความน่าเชื่อถือในการส่งข้อมูลสูง
  • ราคาไม่แพง
  • มีความปลอดภัยในการส่งข้อมูลด้วยการเข้ารหัส

  จำแนกตามสัญญาณพาห์ ได้สองรูปแบบ

  1. คลื่นวิทยุ (Radio Base System) เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ ดาวเทียม วิทยุกระจายเสียง
  2. คลื่นแสง (Light Base System) เช่น อินฟราเรด
  • ตารางความถี่ 5.1 และ emSpectrum
  • คลื่นที่สูงกว่า 300 GHz ไม่นับเป็นคลื่นวิทยุ แต่จะเป็นคลื่นแสง  เช่น อินฟราเรด เอกซ์เรย์
  • การเปลี่ยนจากความถี่เป็นความยาวคลื่น  c = f    (wavelength) เมื่อ c คือความเร็วแสง 3×108
  error: Content is protected !!