พฤษภาคม 17, 2022

Information@news

สาระและข่าวสาร

โครงร่างงานวิจัย (Proposal) ที่ควรรู้

1 min read

เมื่อเราคิดที่จะทำวิจัย  สิ่งที่จะช่วยกำหนดความคิดให้มีระบบเป็นขั้นเป็นตอน  คือ โครงร่างงานวิจัย โดยส่วนใหญ่ผู้ทำวิจัยจะเขียนโครงร่างฯ ซึ่งมีส่วนประกอบหลักๆ ได้แก่

1. ชื่อโครงการ                                              

2. วัตถุประสงค์                                                        

3. หลักการและเหตุผล                                  

4. การทบทวนวรรณกรรม

5. วิธีการวิจัย

6. ตารางการดำเนินงาน

7. บรรณานุกรม

8. งบประมาณ

เอกสารอ้างอิง

  • เคล็ดไม่ลับ R2R บริบทคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  : โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ยูเนียน ครีเอชั่น จำกัด
  • เคล็ดไม่ลับคุณอำนวย ฟันเฟืองขับเคลื่อน R2R  : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับ โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ยูเนียน ครีเอชั่น จำกัด
  • 10 ขั้นง่ายๆ วิจัยเชิงคุณภาพ : นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ  
  • R2R Newsletter ฉบับปฐมฤกษ์ : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  • การประเมินประสิทธิผลเทคโนโลยีสุขภาพจิต : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต. พิมพ์ครั้งที่ 1 บริษัท เบสท์ สเต็ป แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

เว็บสำหรับค้นหาสถานที่ตรวจโควิดในประเทศไทย หรือ ในกรุงเทพฯ
หนีห่างอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ด้วย 7 อาหารแสนอร่อย
ความดันโลหิตสูง คร่าชีวิตไทยแล้ว เกือบ 4 พันราย
2 กองทุนของประกันสังคมที่คุ้มครองชีวิตคนทำงาน
เลือกยางรถยนต์ให้เหมาะกับรถของคุณ
วิธีแก้ปัญหารถสตาร์ตไม่ติด
หน้าที่ของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
ภาวะโรคแพ้ภูมิ ภูมิแพ้ (Autoimmune) และการดูแลตัวเอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
‘บริจาคโลหิต ต่อชีวิต ด้วยการให้’ และรู้ไหมมีประโยชน์อีกมากมาย
นโยบายงดแจกถุงพลาสติกกระทบยอดขายห้าง-ร้านสะดวกซื้อ
แบบฟอร์มกลางเพื่อใช้ในการประกันภัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may have missed

error: Content is protected !!