ตารางพบแพทย์ คลินิกพิเศษ ศูนย์สุขภาพสตรี

ตารางพบแพทย์ คลินิกพิเศษ ศูนย์สุขภาพสตรี

  ไม่มีหมวดหมู่ admin

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการ
กรุณานัดหมายล่วงหน้า ที่ศูนย์สุขภาพสตรีชั้น 3 โซนแอล (Zone L)
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
หรือโทรศัพท์ เพื่อขอนัดหมายล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 0 2200 3294 – 5

โดยแจ้งเลขที่บัตรโรงพยาบาล (HN) กับเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ท่านยังไม่มีบัตรรพ. สามารถโทรศัพท์ไปทำบัตรรพ.ได้ที่หมายเลข 0 2200 4324
หรือทางเว็บไซต์ www.ra.mahidol.ac.th/mr

Leave a Reply

error: Content is protected !!