ประวัติความเป็นมาของเหล้า

ประวัติความเป็นมาของเหล้า

71838spiritsสุรา หรือเหล้า มีมาตั้งแต่โบราณกาลนับตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ มนุษย์เราได้เรียนรู้มาจากสัตว์ในป่าโดยบังเอิญ

คือในสมัยนั้นมีป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมไปทั่ว และบริเวณนั้นก็ร่มเย็นทำให้สัตว์ป่าต่าง ๆ มักจะใช้ร่มไม้เป็นที่ชุมนุมกันอยู่เสมอ สัตว์พวกนี้ นอกเหนือไปจากพวกนกต่าง ๆ แล้วก็ยังมีสัตว์จำพวกที่กินพืชและผลไม้เป็นอาหาร เช่น ลิง กวาง ชะนี ค่าง ช้าง หมี ฯลฯ ต่างก็พากันใช้เป็นที่พักผ่อนและหาอาหารกิน เนื่องจากบริเวณนี้มีผลไม้ต่าง ๆ นานาชนิด เช่น กล้วย ลูกหว้า มะปราง มะม่วงป่า เป็นต้น บรรดาสัตว์ที่ซุกซนและชอบแหย่สัตว์ จำพวกต่าง ๆ ก็คือ ลิงซึ่งชอบปลิดลูกไม้ขว้างปากันเองหรือสัตว์ป่าอื่น ๆ เสมอจนกระทั่งผลไม้ต่าง ๆ เกลื่อนโคนต้นไม้และตามคาคบ นอกจากนั้นบางทีนกก็คาบผลไม้ไปกินและทิ้งเมล็ดไว้ตกเกลื่อนกลาด ผลไม้ที่แก่ งอม คาต้นบางกิ่งก็ตกหล่นมาเองค้างอยู่ตามโคนของต้นไม้ดังกล่าวแล้วหล่นอยู่ ครั้นเวลาได้ลุล่วงไปหลายวัน ผลไม้ซึ่งถูกหมักขึ้นโดยธรรมชาติ เนื่องจากน้ำตาลในผลไม้เปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์ส่งกลิ่นไปทั่วบริเวณนั้น และเกิดกลายเป็นเหล้าขึ้นเอง บรรดาสัตว์ต่าง ๆ เช่น ลิง นก ฯลฯ ได้กลิ่นหอมก็ต่างพากันมากินเหล้าธรรมชาติที่คาคบไม้และเกิดอาการเมามายขึ้นและเหตุนี้เองก็คือที่มาของ “เหล้า” ซึ่งโดยวิธีนี้เองทำให้มนุษย์เราได้มีข้อสังเกตและได้มีการทำเหล้าขึ้นโดยวิธีการง่าย ๆ นี้เอง

ผลของการดื่มสุราต่อสุขภาพ

ผู้ที่ดื่มสุราเรื้อรังจะมีอายุเฉลี่ยสั้นลง 10-14 ปี แต่ถ้าดื่มตามกำหนดอายุเฉลี่ยจะยาวกว่าคนที่ไม่ได้ดื่ม โดยเฉพาะเมื่อเริ่มดื่มเมื่อมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ บางคนแนะนำให้ดื่มหลังอายุ 60ปี ถ้าได้ดื่มเกินขนาดอาจจะทำให้เสียชีวิต หากคุณดื่มสุราเป็นประจำมากเกินไปอาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพดังนี้

 

ความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ

ผู้ที่ดื่มมากกว่า 3 หน่วยสุราทุกวันจะมีโอกาสความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะผู้สูงอายุหากดื่มมากความดันก็จะสูง ยิ่งดื่มมากยิ่งสูงมาก เมื่อความดันโลหิตสูงก็เป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ที่ดื่มครั้งละมากกว่า 8 หน่วยสุราต่อครั้งจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนปกติ 2 เท่า ผู้ดื่มสุราเป็นปริมาณมากและเรื้อรังจะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจวาย
จากการศึกษาผู้ป่วยเป็นจำนวนมากพบว่าหากดื่มสุราขนาดปานกลางดังกล่าว จะมีอัตราการตายจากโรคหัวใจน้อยกว่าผู้ที่ดื่มมากและผู้ที่ไม่ดื่มสุรา การจะให้ลดอัตราการตายควรจะดื่มเมื่ออายุมากกว่า 65 ปีและมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ ชนิดของสุราที่ลดอัตราการตายได้ดีคือพวกไวน์ทั้งนี้ อาจจะเนื่องจากผู้ที่ดื่มไวน์มักจะสูบบุหรี่น้อยกว่าพวกที่ดื่มสุราอย่างอื่น และได้รับสารอาหารครบถ้วนกว่า มีคำอธิบายว่าทำไมสุราจึงลดอัตราการเกิดโรคหัวใจโดยปกติแล้วการเกิดโรหลอดเลือดหัวใจตีบตันจะต้องมี 1การที่หลอดเลือดแดงตีบ 2มีลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดแดง 3ลิ่มเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอ สุราจะช่วยโดยป้องกันการหดตัวของหลอดเลือด ป้องกันการแข็งตัวของลิ่มเลือด และทำให้ลิ่มเลือดละลายเร็ว
แต่อย่างไรก็ตามท่านต้องชั่งน้ำหนักให้ดีว่าประโยชน์และโทษอันไหนมากกว่ากัน หากดื่มมากเกินก็เสี่ยงต่อโรคกระเพาะ ตับแข็ง อุบัติเหตุ สำหรับท่านที่ไม่ได้ดื่มอยู่แล้วแนะนำว่าไม่ควรดื่มเพราะมีอีกหลายวิธีที่จะป้องกันโรคหัวใจ สำหรับท่านที่ดื่มก็แนะนำให้ลดปริมาณลงเท่าที่กำหนด
ผลของสุราต่อการทำงานของสมอง

ผู้สูงอายุจะมีปัญหาเรื่องความจำและความคิดอ่าน หากดื่มสุราจะทำให้สมองฝ่อก่อนวัยโดยเฉพาะสมองส่วนหน้า frontal lobes ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิดอ่าน ผู้สูงอายุมักจะมีปัญหาเรื่องการทรงตัว การดื่มสุราก็จะทำให้การทรงตัวเสียมากขึ้นจึงหกล้มมากขึ้น

น้ำหนักเกิน
สุราก็มีพลังงาน เช่นเบียร์หนึ่งแก้วจะให้พลังงาน 95 กิโลแคลอรี หากคุณอ้วนคุณก็จะมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

อุบัติเหตุ  
คนที่ดื่มสุรามักจะเกิดอุบัติเหตุทั้งที่บ้าน ที่ทำงานและบนท้องถนน และเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุมากกว่าครึ่ง เมื่อคุณดื่มสุรามากกว่า 2 หน่วยก็ทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง ผู้ที่ดื่มสุราหนึ่งหน่วยจะเพิ่มความเสี่ยงเป็นสองเท่า ผู้ที่ดื่ม 4 หน่วยสุราจะเพิ่มความเสี่ยง 7 เท่า นอกจากนั้นผู้ที่ดื่มสุราอาจจะทำให้เกิดความรุนแรงภายในบ้าน

โรคตับ
สุราทำให้เกิดโรคตับได้หลายอย่าง เช่นไขมันจับที่ตับ Fatty liver พบได้บ่อยเมื่อเลิกสุราก็จะกลับมาปกติ ตับอักเสบ พบว่าร้อยละ 10-35 ของผู้ดื่มสุรามากจะเป็นตับอักเสบ ร้อยละ 10-20 จะเป็นตับแข็ง ผู้ที่ดื่มสุราและไม่ค่อยรับประทานอาหารจะมีโอกาสเป็นตับแข็งสูงและมะเร็งตับ การรักษาที่ดีที่สุดคือการอดสุรา ผู้ที่มีไขมันเกาะที่ตับหรือตับอักเสบจะกลับสู่ปกติ ส่านผู้ที่ตับแข็งคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นหลังจากอดสุรา มีรายงานว่าต้องให้สารอาหารคาร์โบไฮเดตร์ให้พอ ให้สาร polyunsaturated lecithin (PUL)(ซึ่งสกัดจากถั่วเหลือง)ให้เพียงพอเพราะสารนี้จะไปลด scar นอกจากนั้นควรจะได้สาร S-adenosyl-l-methionine (SAM) ซึ่งกล่าวว่าจะลดการอักเสบของตับ

มะเร็งระบบอื่น
ได้แก่มะเร็งปาก ปอด หลอดอาหาร ตับอ่อน และคอหากสูบบุหรี่จะทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

ระบบทางเดินอาหาร
หากดื่มเกินขนาดอาจจะทำให้ปวดท้อง เป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบ

ผลของสุรากับการทำงานของสมองและการนอนหลับ
สุราจะมีผลต่อสมองทุกส่วน ทำให้เกิดอาการซึมเศร้า สับสน บางรายอาจจะทำให้เกิดโรคจิต และหลอดเลือดสมองแตก การนอนหลับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิต ผลของสุราต่อการนอนหลับแบ่งออกเป็น

ผลของสุราต่อผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง ผู้ที่ดื่มสุราก่อนนอนจะทำให้หลับง่ายเนื่องฤทธิ์กดประสาทของสุรา หลังจากนอนไปหนึ่งชั่วโมงก็จะมีการตื่นบ่อยและหลับยากโดยเฉพาะผู้สูงอายุจะเกิดอาการได้ง่ายและมากกว่าคนหนุ่ม และเมื่อตื่นมาการทรงตัวจะไม่ดีทำให้ล้มลงกระดูกหักได้ง่าย ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะเพลียและง่วงในตอนกลางวัน สำหรับผู้ที่ดื่มสุราก่อนนอน 6 ชั่วโมงผู้ป่วยจะตื่นได้ง่ายและหลับยาก

ผลของสุราต่อผู้ที่เป็นพิษสุราเรื้อรัง ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีปัญหาเรื่องการนอนมาก นอนหลับยาก ตื่นบ่อย คุณภาพของการนอนไม่ดีทำให้อ่อนเพลียในเวลากลางวัน หากผู้ป่วยลดสุรามากเกินไปจะเกิดอาการลงแดง alcohol withdrawal syndrome จะนอนไม่หลับ หรือช่วงสั้นๆ เกิดภาพหลอน

ผลต่อฮอร์โมน
สุราทำให้มีการสร้าง estrogen (ฮอร์โมนเพศหญิง) สูงจึงเป็นสาเหตุให้เกิดสมรรถภาพทางเพศลดลง

ผลต่อกล้ามเนื้อและกระดูก
ผู้ที่ดื่มสุรานานจะทำให้เกิดโรคกระดูกจาง กล้ามเนื้อรีบ คันปริเวณผิวหนัง

ผู้หญิงกับการดื่มสุรา
ผู้หญิงไม่ควรดื่มสุราเนื่องจากผู้หญิงจะมีระดับสุราและโรคแทรกซ้อนมากกว่าผู้ชายเมื่อดื่มสุราปริมาณเท่ากัน มีการศึกษาในสหรัฐพบว่าผู้หญิงร้อยละ 34 ดื่มสุรามากกว่า 12 หน่วยเมื่อเทียบกับผู้ชายดื่มซึ่งมีผู้ที่ดื่มร้อยละ 56 อายุที่ดื่มมากคือ 26-34 ปี คนท้องไม่ควรดื่มสุราเพราะจะทำให้เด็กเกิดมาน้ำหนักน้อย และมีปัญหาต่อสุขภาพเด็ก

ผลของสุราต่อสุขภาพผู้หญิงพบได้เหมือนกับผู้ชายแต่พบได้บ่อยกว่าและเป็นตอนอายุน้อยกว่า โรคตับจะพบว่าหลังดื่มไม่นานผู้หญิงจะเป็นโรคตับอักเสบได้เร็วและตายจากโรคตับแข็ง สมองของผู้หญิงที่ดื่มสุราจะมีขนาดเล็กกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม ผลต่อหัวใจหากดื่มปริมาณ 1-2หน่วยสุราก็สามารถป้องกันโรคหัวใจและหากดื่มมากก็จะมีโรคกล้ามเนื้อหัวใจวาย cardiomyopathy มีรายงานว่าผู้ที่ดื่มสุราจะเป็นมะเร็งเต้านมได้บ่อยกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม มีรายงานว่าผู้หญิงที่ดื่มสุรามักจะเป็นเหยื่อของความรุนแรง เช่นการทุกทำร้ายร่างกาย การถูกข่มขืน

ข้อเสียของสุรา

1. เป็นสิ่งเสพติด เพราะถ้าดื่มเข้าไปมาก ๆ ร่างกายจะไม่สามารถสลายกากของแอลกอฮอล์ให้หมดสิ้นได้ (กากของแอลกอฮอล์ คือ เอแซทอัลดีไฮด์)
2. เป็นพิษต่อกระเพาะอาหารและลำไส้ เนื่องจากการระคายเคืองที่แอลกอฮอล์มีต่อเยื่อบุของกระเพาะอาหารและลำไส้อยู่บ่อย ๆ เป็นเวลานาน ๆ จะทำให้เกิดแผลในกระเพาะ และลำไส้ได้ง่าย
3. พิษจากแรงดันเลือดสูง เนื่องจากการที่หัวใจบีบตัวแรง และการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น ถ้าความดันโลหิตสูงขึ้นมาก หรือผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมของผนังหลอดเลือด ก็จะเป็นเหตุให้หลอดเลือดแตกได้ง่าย เช่น หลอดเลือดในสมอง ลำไส้ นัยน์ตา
4. โรคพิษสุราเรื้อรัง ตับและไตพิการได้
5. ดื่มสุรามากทำให้ขาดสติสัมปชัญญะ หมดความควบคุมตนเอง เสียบุคลิกภาพ ขาดความรับผิดชอบตนเอง
6. อาจทำให้เกิดหนี้สินได้ ฯลฯ

ประโยชน์ของสุรา

ถึงแม้ว่าโดยรวมจากการดื่มสุราจะมีโทษต่อสุขภาพ แต่สุราก็มีประโยชน์เช่นกัน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

 1. ให้พลังงานแก่ร่างกาย คือ 1 กรัมของแอลกอฮอล์จะให้พลังงาน 7 แคลลอรี่ แต่มีข้อเสียที่ว่าพลังงานที่ได้รับจากแอลกอฮอล์นี้ร่ายกายไม่สามารถเก็บสำรองไว้ได้จึงเผาผลาญให้หมดสิ้น
 2. ช่วยเจริญอาหาร โดยเหตุที่ทำให้หลอดเลือดของกระเพาะและลำไส้ขยายตัวและช่วยทำให้การย่อยอาหารดีขึ้น
 3. กระตุ้นหัวใจให้สูบฉีดเร็วขึ้น การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นเมื่อดื่มแอลกอฮอล์เป็นครั้งคราวในขนาดที่ไม่มากนัก
 4. ช่วยให้หลอดเลือดเพียงเส้นเดียวที่ไปเลี้ยงหัวใจขยายตัว ทำให้รูกว้าง หัวใจได้รับเลือดหล่อเลี้ยงมากขึ้น และมีส่วนช่วยมิให้หลอดเลือดโคโรนารีตีบได้ง่าย
 5. ช่วยให้ปัสสาวะมากขึ้นจากการดื่มน้ำเข้าไปมาก แอลกอฮอล์ช่วยกระตุ้นให้ทำงานได้ดีเหมือนการล้างท่อโสโครกให้สะอาดขึ้น
 6. ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น โดยที่หลอดเลือดที่บริเวณผิวหนังขยายตัว จึงทำให้ร้อนผ่าวตามบริเวณผิวหนัง
 7. ใช้ดื่มก่อนหรือหลังอาหาร
 8. ใช้ดื่มเป็นเหล้าพร้อมของหวาน
 9. ใช้ดื่มเป็นเหล้าให้กำลังคนไข้
 10. ใช้เป็นเหล้าดองยาได้
 11. ใช้ทาดับพิษอาการคันตามผิวหนังและฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้
 12. ใช้ปรุงอาหาร
error: Content is protected !!