ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสิทธิประกันสังคมได้ด้วยตัวเอง

15 ก.พ.

ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสิทธิประกันสังคมได้ด้วยตัวเอง

สำนักงานประกันสังคม เปิดการใช้งานระบบสมาชิก เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม รูปแบบใหม่

ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครสมาชิก เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
1. ลงทะเบียนสมัครสมาชิก เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
ได้ที่ https://www.sso.go.th/wpr/main… และคลิกสมัครสมาชิก
2. กรอกข้อมูลส่วนตัว หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล
3. ยืนยันตัวตน ด้วยรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS
4. สมัครสมาชิกสำเร็จ

สมาชิกเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
สามารถลงชื่อเข้าใช้ (login) ได้ที่ https://www.sso.go.th/wpr/main…
• ตรวจสอบการใช้สิทธิรักษาพยาบาล
• ตรวจสอบข้อมูลการส่งเงินสมทบ
• เปลี่ยนสถานพยาบาล

error: Content is protected !!