ป้ายกำกับ: กรณีคลอดบุตร

11 พ.ค.

ประกันสังคม กรณีคลอดบุตร

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 7 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร มีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรได้ คำว่า 7 เดือน ภายใน 15 เดือน คือ เดือนที่คลอดบุตรไม่นับสิทธิ การนับจะนับย้อนหลังไป 15 เดือน (1 ปี 3 เดือน) มีเงินสมทบครบ 7 เดือน
Read More

error: Content is protected !!