ป้ายกำกับ: การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

6 มิ.ย.

การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

การเคลื่อนย้ายที่ถูกวิธีมีความสำคัญมาก ถ้าผู้ช่วยเหลือมีประสบการณ์ มีความรู้ ความเข้าใจ มีหลักการและรู้จักวิธีการเคลื่อนย้ายที่ถูกวิธี จะช่วยให้ผู้บาดเจ็บมีชีวิตรอด ปลอดภัย ลดความพิการ หรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นภายหลังได้Read More

error: Content is protected !!