ป้ายกำกับ: ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก

KPI คืออะไร

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก หรือ KPI (Key Performance Indicator) เป็นการวัดความก้าวหน้าของการบรรลุปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ขององค์กรRead More