ป้ายกำกับ: สิทธิบุคคลมีปัญหาทางสถานะ

21 พ.ย.

บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนคือใคร ? มีสิทธิแค่ไหนในประเทศไทย ?

บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนคือใคร ?

บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ก็คือ บุคคลที่รัฐไทยรับฟังว่า ยังพิสูจน์สถานะทางกฎหมายว่าด้วยสิทธิในสัญชาติไม่ได้ หรือพิสูจน์ได้แล้วว่า เป็นคนต่างด้าวก็ยังส่งกลับประเทศต้นทางไม่ได้Read More