ป้ายกำกับ: google contact

11 เม.ย.

การใช้งานรายชื่อ (Contacts) ในGmail ให้เชื่อมต่อกับ Android

เคยไหม? มือถือหาย รายชื่ีอติดต่อหายหมด
เคยไหม? เปลี่ยนซิม รายชื่อติดต่อหายหมด
เคยไหม? มีโทรศัพท์หลายเครื่อง ต้องไล่บันทึกทุกเครื่อง
วันนี้99IT เราจะมาแนะการผูกรายชื่อผู้ติดต่อให้เชื่อมโยงกัน ระหว่างบัญชีรายชื่อติดต่อ Gmail  กับ Android ให้เป็นเรื่องเดียวกัน

Read More

error: Content is protected !!