Category: ประวัติศาสตร์

25 เม.ย.

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

๒๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [อ่านว่า สม-เด็ด-พฺระ-นะ-เรด-วอ-ระ-มะ-หา-ราด]

สมเด็จพระนเรศ วรมหาราช มีพระนามเดิมว่าพระนเรศ หรือ “พระองค์ดำ” เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชา และพระวิสุทธิกษัตรีย์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พุทธศักราช ๒๐๙๘ ที่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก มีพระเชษฐภคินีคือพระสุพรรณกัลยา มีพระอนุชาคือสมเด็จพระเอกาทศรถ (องค์ขาว)

Read More
19 เม.ย.

คนไทยสมัยก่อนนิยมสร้างบ้านอยู่บนแพ

คนไทยที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มักนิยมสร้างบ้านอยู่บนแพ ใช้ทั้งพักอาศัยและค้าขาย เรือนแพแยกได้เป็นสองส่วน คือ ส่วนตัวเรือน และส่วนแพที่เป็นทุ่นลอยน้ำ

แพเป็นส่วนสำคัญที่รับน้ำหนักของเรือน ส่วนใหญ่จะใช้แพไม้ไผ่ ทำเป็นลูกบวบ (ไม้ไผ่ที่มัดรวมกันเป็นฟ่อน ๆ )
ลูกบวบขนาดเล็ก ฟ่อนหนึ่งจะมี 40-50 ลำ หากเป็นลูกบวบขนาดใหญ่ จะมีประมาณ 60-100ลำ ลูกบวบทำหน้าที่เป็นทุ่นให้แพ ลอยได้เหมือนเรือโป๊ะ

ตัวโครงสร้างของเรือนแพคล้ายกับเรือนไทย ฝามีหลายแบบ เป็นฝากระแชงอ่อนหรือฝาขัดแตะ ซึ่งมีน้ำหนักเบาสามารถเปิดบานกระทุ้งได้
เครดิต คลังเอกสารสาธารณะ

22 ต.ค.
11 ต.ค.

วัฒนธรรมการกินหมากของคนไทย

สมัยโบราณ การกินหมากเป็นวัฒนธรรมการกิน (จะเรียกว่าเป็นแฟชั่นสมัยก่อนก็ได้) อย่างหนึ่งของคนไทยและคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่นิยมทั้งในคนหนุ่มสาวและผู้สูงวัย ด้วยความเชื่อที่ว่า คนที่มีฟันดำคือคนสวย คนงาม อีกทั้งการเคี้ยวหมากยังสร้างความเพลิดเพลิน วันไหนไม่ได้เคี้ยวหมากพาลให้หมดเรี่ยวหมดแรง นั่งหาวหวอดRead More

11 ต.ค.
11 ต.ค.

ประวัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง

เทศบาลเมืองบางบัวทองจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2480 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2480Read More

error: Content is protected !!