5 วิธีเซ็นสำเนาถูกต้องให้ปลอดภัย

5 วิธีเซ็นสำเนาถูกต้องให้ปลอดภัย

  ไม่มีหมวดหมู่ admin

1.การเซ็นสำเนาถูกต้อง บางคนอาจจะมีวิธีที่แตกต่างกัน เพราะบางคนอาจจะขีดเส้นขนานแล้วเขียน “สำเนาถูกต้อง” แต่จะมีเส้นหรือไม่มีเส้นขีดก็ได้ เนื่องจากกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ แต่อาจเป็นวิธีหนึ่งที่ป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพนำสำเนาไปใช้

2.สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเซ็นรับรองสำเนา ทุกครั้งหลังจากเซ็นรับรองแล้ว ต้องเขียนรายละเอียดกำกับด้วยว่าใช้เพื่ออะไร เช่น ใช้เพื่อสมัครงานเท่านั้น ใช้เพื่อเปิดบัญชีธนาคารเท่านั้น

3.นอกจากจะเซ็นกำกับรายละเอียดแล้ว สิ่งที่ควรเขียนลงบนสำเนา คือ วัน เดือน ปี เพื่อเป็นการกำหนดอายุการใช้งานของสำเนาเราได้อีกด้วย

4.ต้องเขียนข้อความทั้งหมดลงบนสำเนาส่วนที่เป็นบัตรประชาชน หรือบนเอกสารสำคัญอื่นๆ

5.และที่สำคัญต้องใช้ปากกาหมึกสีดำเท่านั้น เพราะเครื่องถ่ายเอกสารบางชนิดสามารถถ่ายเอกสารโดยดึงหมึกสีน้ำเงินออกให้เหลือแต่ข้อความบนบัตรประชาชนได้

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

คำแนะนำการใช้บริการตรวจสุขภาพ ไปทำงานต่างประเทศ
การฟ้องศาลในคดีแพ่ง
ผู้ประกันตนป่วยเป็นโรคไต ได้สิทธิประโยชน์อย่างไรบ้างจาก สปส.
การจองคิวอบรมในการขอรับใบขับขี่ตามพ.ร.บ.รถยนต์ ชนิดชั่วคราว (ขอใหม่)
โรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก อัมพฤกษ์ที่หน้า (Bell’s palsy) หญิงตั้งครรภ์ก็เป็นได้
อันตรายควันธูปมีสารพิษก่อมะเร็ง
การใช้รถยนต์ “ป้ายแดง” อย่างถูกวิธี
ขอเชิญร่วมงาน "วันพิพิธภัณฑ์ไทย ณ รามาธิบดี"
การเขียนบทคัดย่อ R2R โดย รศ.นพ.สมพนธ์ ทัศนิยม
สิทธิบัตรทอง คุ้มครองรักษาผู้ป่วยโรคไต ต่อชีวิตใหม่
ประกันสังคม กรณีชราภาพ - บำนาญชราภาพ
5 ปัจจัยเสี่ยงทำร้ายมดลูก (ชีวจิต)
error: Content is protected !!