พระปฐมเจดีย์ จากวันวานสู่วันนี้

11 ต.ค.

พระปฐมเจดีย์ จากวันวานสู่วันนี้

พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
บน พ.ศ 2444 – ล่าง 2561

องค์พระปฐมเจดีย์ปัจจุบันนี้ เป็นพระเจดีย์ทรงลังกา แบบสุโขทัย สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสร้างครอบเจดีย์เดิมถึงสององค์ ได้แก่ เจดีย์ทรงสถูปสาญจีตามแบบอินเดียยุคพระเจ้าอโศกมหาราช และเจดีย์ทรงขอมโบราณ

 

error: Content is protected !!