กรกฎาคม 5, 2022

Information@news

สาระและข่าวสาร

เรื่องง่ายๆที่คนขับรถควรรู้

1 min read

บางเรื่องหลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้รถร่วมถนนกับผู้อื่น และยังเปนที่ถกเถียงกัน อยู่ในสังคมออนไลน์เรื่อยมา เรามาดูกันว่าความจริงตามกฎหมายแล้ว เป็นยังไงบ้าง

error: Content is protected !!