กรกฎาคม 1, 2022

Information@news

สาระและข่าวสาร

ศูนย์ทันตกรรม (Dental Center) ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

1 min read
ศูนย์ทันตกรรม (Dental Center) 
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 20.00 น.
และวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและทำการนัดหมายล่วงหน้าได้ที่
 โทร. 0 2200 4268 – 9


ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ให้การรักษาทางทันตกรรม
ครบวงจรในทุกสาขาทันตแพทยศาสตร์ มอบความใส่ใจในการบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้มาใช้บริการ ด้วยการรักษาที่เป็นเลิศและได้มาตรฐานตามหลักสากล
โดยคำนึงถึงความสะดวกและให้การรักษาที่ดีที่สุดแก่ผู้มาใช้บริการด้วยทีมทันตแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญทางสาขาทันตกรรมเฉพาะทาง ผู้ช่วยทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่พยาบาลที่
มากด้วยประสบการณ์ พร้อมด้วยเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย ภายใต้บรรยากาศการให้
บริการที่ผ่อนคลาย

Technology

Clon Beam CT Scan Dental Operating Microscope
ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
มอบการรักษาทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพทางการรักษาและการบริการที่มุ่งเน้นถึง
ผลประโยชน์ของผู้มารับบริการรักษาพยาบาล อาทิเช่น

Cone Beam CT Scan

เครื่องเอกซเรย์ระบบสามมิติ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำ
รังสีวินิจฉัย โดยจะสามารถจำลองลักษณะทางกายวิภาคในรูปแบบ 3 มิติ จึงช่วย
อำนวยความสะดวกและเพิ่มความถูกต้องในการวินิจฉัยโรคในสาขาต่างๆ ของงาน
ทันตกรรมที่มีความซับซ้อนทางการรักษา ไม่ว่าจะเป็นงานทันตกรรมรากเทียม การจัดฟัน
การผ่าตัดในขากรรไกร และอื่นๆ

Dental Operating Microscope
กล้องจุลทรรศน์ในงานทันตกรรม สามารถช่วยให้การรักษา
ในบริเวณที่เข้าถึงได้ยากและไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่าง
แม่นยำเป็นไปได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังช่วยรักษาให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

Digital X-Ray
การวินิจฉัยด้วยเครื่อง X-Ray ระบบดิจิตอลนั้น ช่วยลด
ปริมาณรังสี รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการส่งภาพ X-Ray ไปยัง
ห้องที่กำลังทำการรักษาอยู่ได้ทันที

Intra Oral Digital Camera
กล้องถ่ายภาพภายในช่องปาก สามารถบันทึกและแสดงราย
ละเอียดภายในช่องปากทั้งหมด และจัดเก็บเป็นข้อมูลของคนไข้เพื่อใช้
ในการวางแผนทางการรักษาต่อไป

พื้นที่ให้บริการกับบรรยากาศที่ลงตัว

พื้นที่ให้บริการและทำการรักษาภายในศูนย์ทันตกรรมนั้นถูกออกแบบอย่าง
เป็นสัดส่วนภายใต้บรรยากาศการรักษาที่ผ่อนคลาย นอกจากห้องให้การรักษาแล้ว
ยังประกอบไปด้วย ห้องสำหรับสอนและแสดงวิธีการดูแลสุขภาพภายในช่องปาก
ด้วยตนเอง และห้องพักฟื้นหลังการรักษาอีกด้วย
ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เปิดให้บริการและรักษาฟัน
ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยทำการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อการรักษาทันตกรรมในเด็กออกมาเป็น
สัดส่วนซึ่งแวดล้อมไปด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นและสีสันที่สวยงาม เช่น สนามเด็กเล่น
และมุมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพภายในช่องปากและฟันแก่เด็กและผู้ปกครอง

การให้บริการทางการรักษาที่ครบวงจร

  • ทันตกรรมประดิษฐ์
  • ทันตกรรมจัดฟัน
  • ทันตกรรมบูรณะ
  • ทันตกรรมรากเทียม
  • ทันตกรรมศัลยศาสตร์
  • ทันตกรรมปริทันตวิทยา
  • ทันตกรรมคลองรากฟัน
  • คลินิกแก้ไขความผิดปกติของกะโหลกศรีษะ
  • และใบหน้า รวมทั้งภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่
  • คลินิกสุขภาพด้านทันตกรรมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
error: Content is protected !!