ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น

ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น

  ไม่มีหมวดหมู่ admin
ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น
เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายล่วงหน้า
โทร. 0 2200 3307-8
วันราชการ  เปิดบริการเวลา 07.00 – 20.00 น. 

โดยอาจารย์แพทย์ และแพทย์ประจำ
วันหยุดสุดสัปดาห์  เปิดบริการเวลา 07.00 – 16.00 น.
โดยอาจารย์แพทย์ และแพทย์ประจำ
วันหยุดนัตขัตฤกษ์ เปิดบริการ
โดยกุมารแพทย์เวร และอาจารย์แพทย์
ที่ประสงค์ออกตรวจ
วันหยุดประจำปี  วันที่ 31 ธันวาคม และวันที่ 1 มกราคม

Leave a Reply

error: Content is protected !!