กรกฎาคม 5, 2022

Information@news

สาระและข่าวสาร

การเขียนบทคัดย่อ R2R โดย รศ.นพ.สมพนธ์ ทัศนิยม

1 min read

บรรยายวิชาการ เรื่อง “การเขียนบทคัดย่อ R2R” โดย รศ.นพ.สมพนธ์ ทัศนิยม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพที­มสนับสนุนงาานวิจัย R2R Facilitator Advanced Course รุ่นที่ 1/2555 วันที่ 22-24 มี.ค. 55 ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

การเขียนบทคัดย่อ R2R (1/6)


การเขียนบทคัดย่อ R2R (2/6)


การเขียนบทคัดย่อ R2R (3/6)


การเขียนบทคัดย่อ R2R (4/6)


การเขียนบทคัดย่อ R2R (5/6)


การเขียนบทคัดย่อ R2R (6/6) ขอบคุณคลิปจากR2RHSRIchannel

error: Content is protected !!