กรกฎาคม 5, 2022

Information@news

สาระและข่าวสาร

คุณลักษณะ 10 “ ไม่ ” ของ R2R

1 min read

10 “ ไม่ ” R2R คุณลักษณะ 10 อย่าง ที่จะทำให้เข้าใจ R2R ได้มากขึ้น

1.      R2R “ไม่” ใช่ระเบียบวิธีวิจัยใหม่

2.      R2R “ไม่” ใช่งานวิจัยขึ้นหิ้ง ที่ไม่ได้นำมาใช้/ปฏิบัติ

3.      R2R “ไม่” จำกัดเฉพาะปัญหาทางคลินิก ฝ่ายสนับสนุนback office ก็สามารถทำ R2R ได้

4.      งานวิจัย R2R “ไม่” ควรมาเดี่ยว ควรชวนเพื่อนรวมงานมาทำกันเป็นทีม

5.   ผู้ที่จะเริ่มทำ R2R “ไม่” เคยมีความรู้เรื่องวิจัยมาก่อน ก็เริ่มทำ R2R ได้ เพราะระเบียบวิธีวิจัยและสถิติที่จะใช้ สามารถเรียนรู้และรับการสนับสนุนจากคุณอำนวยในระหว่างทำวิจัย R2R ได้

6.   การเริ่มทำ R2R “ไม่” ได้เริ่มจากความอยากทำวิจัย  แต่ควร เริ่มจากใจ ที่มีความต้องการพัฒนางานประจำของตนเอง

7.   ผู้เริ่มทำ R2R “ไม่” ควรเริ่มด้วยการอบรมระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ แต่ควรเริ่มจากการค้นหาประเด็นคำถามที่สอดคล้องกับปัญหาจากงานประจำที่ผ่านการวิเคราะห์จากผู้ร่วมงาน และผ่านการสืบค้นอย่างเหมาะสม

8.      R2R มัก “ไม่” ต้องใช้ทุนวิจัยจำนวนมาก เนื่องจากเป็นงานประจำที่ต้องให้บริการอยู่แล้ว

9.      ความสำเร็จของ R2R “ไม่” ได้วัดจากจำนวนผลงานวิจัย

10.งานวิจัย R2R “ไม่” ใช่งานวิจัยชั้นสอง แต่งานวิจัย R2R ต้องมีความแม่นยำและเชื่อถือได้ แต่โดยส่วนใหญ่งานวิจัย R2R ไม่ต้องการระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติที่ซับซ้อน( R2R Newsletter ฉบับปฐมฤกษ์ : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข )

เอกสารอ้างอิง

  • เคล็ดไม่ลับ R2R บริบทคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  : โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ยูเนียน ครีเอชั่น จำกัด
  • เคล็ดไม่ลับคุณอำนวย ฟันเฟืองขับเคลื่อน R2R  : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับ โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์ยูเนียน ครีเอชั่น จำกัด
  • 10 ขั้นง่ายๆ วิจัยเชิงคุณภาพ : นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์สุขศาลา สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ  
  • R2R Newsletter ฉบับปฐมฤกษ์ : โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  • การประเมินประสิทธิผลเทคโนโลยีสุขภาพจิต : สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต. พิมพ์ครั้งที่ 1 บริษัท เบสท์ สเต็ป แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

“เงื่อนไขของ R2R” หากจะเป็น R2R ต้องมีอะไรบ้าง
กระดูกทารกแข็งแรงได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์
5 ผลไม้ ดีต่อร่างกายช่วยขับถ่ายคล่อง
TIP ต้องรู้ : ก่อนการติดตั้ง แผง SOLAR CELL ในบ้านหรือในออฟฟิศ
เคล็ดลับน่ารู้ การถนอมสีรถ
กรมการขนส่ง รับชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์(e-Banking)
การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือรถจักรยานยนต์สาธารณะพร้อมบัตรประจำตัวผู้ขับรถ
กินผักสดก่อนตั้งครรภ์เพิ่มความฉลาดให้ลูก
ทำไมต้องเรียนขับรถ
2 กองทุนของประกันสังคมที่คุ้มครองชีวิตคนทำงาน
6 อันดับอาหารเช้าจานโปรด เมนูไหนเปี่ยมประโยชน์มากที่สุด
กระดูกทารกแข็งแรงได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์
error: Content is protected !!