ขั้นตอนการตรวจสุขภาพนักศึกษาเข้าใหม่ปี2556

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพนักศึกษาเข้าใหม่ปี2556

วันที่ 15 -16 พ.ค.  2556 เวลา 07.30-15.00 น.
ตามรอบเวลาที่ระบุ ให้แต่ละคณะ/หลักสูตร (ระบบแอดมิชชั่น)
ณ ลานหน้าหน่วยเวชระเบียน ชั้น4  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์   รพ.รามาธิบดี

1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนทำเวชระเบียนมาแล้ว เตรียมใบ  print out* (ที่มีเลข HN)และบัตรประชาชน ไปติดต่อเพื่อชำระเงิน รับเอกสารและบัตรคิว ตามช่องทางที่กำหนดให้  
ในรายที่ไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อน ติดต่อทำเวชระเบียนที่งานเวชระเบียนก่อน
2. นักศึกษาตรวจสอบเอกสาร  เซ็นชื่อในเวชระเบียน ชำระเงิน **
 ได้รับบัตรคิว เอกสารการตรวจสุขภาพ แฟ้มเวชระเบียน และบัตรประจำตัวโรงพยาบาล 
* เปิดให้ลงทะเบียน วันประกาศผล-13 พ.ค.56  

หลังลงทะเบียนทำเวชระเบียนทาง webแล้ว ต้องรอเวลาประมาณ 3-10 ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเข้าระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล นักศึกษาจึงค่อย  print out ข้อมูลที่มีเลข HN มาติดต่อวันตรวจสุขภาพ
** ค่าตรวจสุขภาพ 600 บาท +ค่าเจาะเลือด 300 -600 บาท (ผู้ที่ไม่มีหลักฐานการตรวจภูมิคุ้มกันโรค และฉีดวัคซีนของโรคตับอักเสบ บี 300 และโรคอีสุกอีใส 300 ) 
ยกเว้นคณะทันตแพทย์และคณะเภสัชศาสตร์ค่าตรวจสุขภาพ 600 บาท  (ไม่ต้องตรวจเลือด) 
***คณะทันตแพทย์และคณะเภสัชศาสตร์ แบ่งคิวเข้ารับบริการเป็น 2  กลุ่ม

ห้องตรวจ(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

สถานที่ตรวจ(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

error: Content is protected !!