เอกสารแนะนำ – ตารางแพทย์ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษศัลยกรรมและกระดูก

เอกสารแนะนำ – ตารางแพทย์ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษศัลยกรรมและกระดูก

  ไม่มีหมวดหมู่ admin

Surgery & Orthopaedics Clinic
ศัลยกรรมและกระดูก
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 4 โซน T
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
จันทร์-ศุกร์ 07.00-19.00 น. / เสาร์ 07.00-15.00 น. /
อาทิตย์ 08.00-12.00 น.

โทรศัพท์ 0 2200 4336 – 7

เพื่อความสะดวกของท่านผู้มาใช้บริการ
กรุณาโทรมาสอบถามและนัดหมายล่วงหน้า  

ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำ -ตารางแพทย์

Leave a Reply

error: Content is protected !!