กรกฎาคม 1, 2022

Information@news

สาระและข่าวสาร

คนไทยสมัยก่อนนิยมสร้างบ้านอยู่บนแพ

1 min read

คนไทยที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มักนิยมสร้างบ้านอยู่บนแพ ใช้ทั้งพักอาศัยและค้าขาย เรือนแพแยกได้เป็นสองส่วน คือ ส่วนตัวเรือน และส่วนแพที่เป็นทุ่นลอยน้ำ

แพเป็นส่วนสำคัญที่รับน้ำหนักของเรือน ส่วนใหญ่จะใช้แพไม้ไผ่ ทำเป็นลูกบวบ (ไม้ไผ่ที่มัดรวมกันเป็นฟ่อน ๆ )
ลูกบวบขนาดเล็ก ฟ่อนหนึ่งจะมี 40-50 ลำ หากเป็นลูกบวบขนาดใหญ่ จะมีประมาณ 60-100ลำ ลูกบวบทำหน้าที่เป็นทุ่นให้แพ ลอยได้เหมือนเรือโป๊ะ

ตัวโครงสร้างของเรือนแพคล้ายกับเรือนไทย ฝามีหลายแบบ เป็นฝากระแชงอ่อนหรือฝาขัดแตะ ซึ่งมีน้ำหนักเบาสามารถเปิดบานกระทุ้งได้
เครดิต คลังเอกสารสาธารณะ

error: Content is protected !!