พฤษภาคม 17, 2022

Information@news

สาระและข่าวสาร

ไปโรงพยาบาล อยากรักษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทำยังไง

1 min read

1. ถ้าเป็นคนไทย ทุกคนมีสิทธิรักษา พื้นฐานเป็นสิทธิประกันสุขภาพ(บัตรทอง)ทั้งหมด ให้ไที่โรงพยาบาลตามสิทธิถ้าไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิโรงพยาบาลไหน ให้โทร. 1330 หรือ ตรวจสอบสิทธิตัวเองได้ที่เว็บ

2. หากมีสิทธิประกันสังคม ให้เข้ารักษาที่โรงพยาบาลที่เลือก

3. หากมีสิทธิข้าราชการการให้เข้ารักษาในโรงพยาบาลของรัฐ

4. หากเป็นรัฐวิสาหกิจ ให้เข้ารักษาโรงพยาบาลของรัฐ ถ้านอนโรงพยาบาลให้หน่วยงานออกหนังสือค่ารักษาไปส่งให้กับโรงพยาบาล ผู้ป่วยนอก(ไม่ได้นอน) ให้นำใบเสร็จไปเบิกคืนที่หน่วยงาน

5. หากมีประกันชีวิตและประสงค์จะใช้สิทธิ ให้ไปโรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทประกันนั้นๆ

6. หากอุบัติเหตุจากรถ ให้ลงประจำวัน และนำสำเนาเอกสารทะเบียนรถ , พรบ. มอบเอกสารอำนาจให้โรงพยาบาที่เข้ารักษา

error: Content is protected !!