อย่าถือมาก

21 พ.ค.

อย่าถือมาก

ถือของ มันหนักมือ
ถือสา มันหนักใจ
ปล่อยของ มันเบามือ
ปล่อยวาง มันเบาใจ

error: Content is protected !!