อย่าถือมาก

21 พ.ค.

อย่าถือมาก

ถือของ มันหนักมือ
ถือสา มันหนักใจ
ปล่อยของ มันเบามือ
ปล่อยวาง มันเบาใจ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

error: Content is protected !!