กรกฎาคม 1, 2022

Information@news

สาระและข่าวสาร

อย่าถือมาก

1 min read

ถือของ มันหนักมือ
ถือสา มันหนักใจ
ปล่อยของ มันเบามือ
ปล่อยวาง มันเบาใจ

error: Content is protected !!