พฤษภาคม 17, 2022

Information@news

สาระและข่าวสาร

ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดมิเตอร์ 5 แอมป์ ไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้ารอบบิล เม.ย.

1 min read
มิเตอร์ 5 แอมป์ ไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้ารอบบิล เม.ย.

ยังอยู่กันที่เรื่องค่าไฟฟ้า แต่คราวนี้ย้ำกันชัด ๆ อีกครั้ง ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดมิเตอร์ 5 แอมป์ รอบบิลเดือนเมษายน แม้จะได้รับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า แต่ไม่ต้องเดินทางมาชำระค่าไฟ เพราะคุณอยู่ในเกณฑ์ได้ใช้ไฟฟ้าฟรี

การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ ไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน แม้จะได้รับใบแจ้งหนี้ ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน 5 แอมป์ ที่ได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563 แล้ว สามารถชำระค่าไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนดได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งหากผู้ใช้ไฟฟ้าในกลุ่มดังกล่าวได้ชำระค่าไฟฟ้าไปแล้ว การไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง จะดำเนินการคืนค่าไฟฟ้าให้ในภายหลัง ไม่ต้องเป็นกังวล

(22 เมษายน 2563) ประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563 ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
เพื่อให้เป็นไปตามมติดังกล่าว เบื้องต้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งแนวทางการชำระ ค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563 ดังนี้

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ (ประเภท 1.1.1) ไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้า เดือนเมษายน 2563


2. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน 5 แอมป์ (ประเภท 1.1.2) ที่ได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563 แล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำการปรับปรุงค่าไฟฟ้าตามมติคณะรัฐมนตรี โดยจะสามารถชำระค่าไฟฟ้าได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้หากผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มดังกล่าวได้ชำระค่าไฟฟ้าไปแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการคืนค่าไฟฟ้าให้ในภายหลัง

error: Content is protected !!