คุณเป็นผู้ประกันตน มาตราอะไร

22 ก.ค.

คุณเป็นผู้ประกันตน มาตราอะไร

เชื่อว่าทุกคนที่ทำงานทั้งในระบบและนอกระบบ อาจเกิดความสับสนเกี่ยวกับผู้ประกันตนมาตราไหน โดยเนื้อหานี้จะเริ่มที่ผู้ประกันตนมาตรา 33

มาตรา 33 คือ ลูกจ้างในสถานประกอบการ / พนักงานเอกชน

ได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี

– เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ชราภาพ สงเคราะห์บุตร ว่างงาน ตาย

มาตรา 39 คือ ลูกจ้างที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาแล้วอย่างน้อย 12 เดือน และสมัครภายใน 6 เดือน นักจากวันที่ออกจากงาน

ได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี

– เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ชราภาพ สงเคราะห์บุตร ตาย

มาตรา 40 คือ อาชีพอิสระ / แรงงานนอกระบบ

ได้รับความคุ้มครอง 3 หรือ 4 หรือ 5 กรณี ขึ้นอยู่กับทางเลือก

– เงินทดแทนขาดรายได้กรณีเจ็บป่วย-ทุพพลภาพ เงินค่าทำศพ บำเหน็จชราภาพ สงเคราะห์บุตร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

"ภูมิแพ้" ฝันร้ายของคนเมืองหลวง
เอกสารแนะนำ - ตารางแพทย์ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษศัลยกรรมและกระดูก
ไคเซ็น (Kaizen) คืออะไร
เงื่อนไข พ.ร.บ. ใหม่ มีผลเริ่ม 1 เมษายน 2559
ผมร่วง ผมบาง ปัญหาที่แก้ได้
ตำนานพระธาตุพนม "อุรังคนิทาน"
อาชีพอิสระทั่วไป ก็มีสิทธิผู้ประกันตนนอกระบบ(ม.40)ได้
คู่มือการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ คลินิคพิเศษ / พรีเมี่ยมคลินิค ผ่านเว็บไซต์
โรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก อัมพฤกษ์ที่หน้า (Bell’s palsy) หญิงตั้งครรภ์ก็เป็นได้
โรคตาแดงกำลังระบาดปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเป็นโรค “ตาแดง”
เคล็ดลับ สุขภาพดี ด้วย 18 วิธี ง่ายๆ
ผจก.นิติบุคคล และคณะกรรมการ ทำหน้าที่ของคุณครบหรือยัง!!!
error: Content is protected !!