คุณเป็นผู้ประกันตน มาตราอะไร

22 ก.ค.

คุณเป็นผู้ประกันตน มาตราอะไร

เชื่อว่าทุกคนที่ทำงานทั้งในระบบและนอกระบบ อาจเกิดความสับสนเกี่ยวกับผู้ประกันตนมาตราไหน โดยเนื้อหานี้จะเริ่มที่ผู้ประกันตนมาตรา 33

มาตรา 33 คือ ลูกจ้างในสถานประกอบการ / พนักงานเอกชน

ได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี

– เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ชราภาพ สงเคราะห์บุตร ว่างงาน ตาย

มาตรา 39 คือ ลูกจ้างที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาแล้วอย่างน้อย 12 เดือน และสมัครภายใน 6 เดือน นักจากวันที่ออกจากงาน

ได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี

– เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ชราภาพ สงเคราะห์บุตร ตาย

มาตรา 40 คือ อาชีพอิสระ / แรงงานนอกระบบ

ได้รับความคุ้มครอง 3 หรือ 4 หรือ 5 กรณี ขึ้นอยู่กับทางเลือก

– เงินทดแทนขาดรายได้กรณีเจ็บป่วย-ทุพพลภาพ เงินค่าทำศพ บำเหน็จชราภาพ สงเคราะห์บุตร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

5 ความจริง ที่คุณควรรู้ก่อนใช้แก๊สติดรถยนต์
น้ำผักผลไม้มีประโยชน์เหมือนผักผลไม้สดหรือไม่
′โตโยต้า′ได้ฤกษ์ เปิดกระบะใหม่ All New Toyota Hilux Revo
ไม่อยากให้ลูกสมาธิสั้น ตั้งครรภ์ต้องระวังการกิน
กรมสุขภาพจิตเตือนระวัง 'โรคเครียดการเมือง'
ประกันชีวิต - ขอเพียงมีความเข้าใจ ก็ไม่ใช่อะไรที่น่ากลัว
ประเด็น ยาดี - ยาไม่ดี เรื่องเล่าปากต่อปากที่หลายคนเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับยานอกบัญชี
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด
อัตราค่าธรรมเนียมและบัญชีอัตราภาษี ตามพ.ร.บ.การขนส่งทางบกและตามพ.ร.บ.รถยนตร์
การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย จำเป็นหรือไม่?
สิทธิประกันสุขภาพ
รถเสียบนทางด่วน ทำอย่างไรดี?
error: Content is protected !!