พฤษภาคม 17, 2022

Information@news

สาระและข่าวสาร

ใครคือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ???

1 min read

ใครบ้างคือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง?
1.คนในครอบครัวเดียวกับผู้ป่วย
2.คนที่พูดคุยกับผู้ป่วย ระยะไม่เกิน 1 เมตร นานกว่า 5 นาที
3.อยู่ในสถานที่ปิดกับผู้ป่วย ไม่มีการถ่ายเทอากาศ นานกว่า 15 นาที ในระยะไม่เกิน 1 เมตร โดยไม่มีการป้องกันตนเอง
4.คนที่ถูกผู้ป่วย ไอ จาม ใส่ โดยผู้นั้นไม่ได้หันไปทางอื่นหรือใส่หน้ากาก

error: Content is protected !!