พฤษภาคม 17, 2021

Information@news

สาระและข่าวสาร

ใครคือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ???

1 min read

ใครบ้างคือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง?
1.คนในครอบครัวเดียวกับผู้ป่วย
2.คนที่พูดคุยกับผู้ป่วย ระยะไม่เกิน 1 เมตร นานกว่า 5 นาที
3.อยู่ในสถานที่ปิดกับผู้ป่วย ไม่มีการถ่ายเทอากาศ นานกว่า 15 นาที ในระยะไม่เกิน 1 เมตร โดยไม่มีการป้องกันตนเอง
4.คนที่ถูกผู้ป่วย ไอ จาม ใส่ โดยผู้นั้นไม่ได้หันไปทางอื่นหรือใส่หน้ากาก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

การเสียภาษีรถ อัตราค่าธรรมเนียมและบัญชีอัตราภาษี ตามพ.ร.บ.การขนส่งทางบกและตามพ.ร.บ.รถยนต์
ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดมิเตอร์ 5 แอมป์ ไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้ารอบบิล เม.ย.
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถใหม่
การเขียนบทคัดย่อ R2R โดย รศ.นพ.สมพนธ์ ทัศนิยม
โรคที่สามารถเกิดขึ้นกับหู
ประวัติและตำนาน “ทุ่งกุลาร้องไห้”
ข้อแนะนำ และการปฏิบัติให้ถูกกฏเมื่อขับรถป้ายแดง
มารู้วิธีง่ายๆ ในการเลือกซื้อรถมือสองกันเถอะ
พระปฐมเจดีย์ จากวันวานสู่วันนี้
6 อันดับอาหารเช้าจานโปรด เมนูไหนเปี่ยมประโยชน์มากที่สุด
สิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนต่างด้าว ที่นายจ้างคนไทยควรต้องรู้
ผู้ขับขี่รถ เฮ.. กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงาน คปภ. พร้อมจ่าย ! ค่าเสียหายเบื้องต้นเพิ่มจากเดิม 15...
error: Content is protected !!