พฤษภาคม 26, 2022

Information@news

สาระและข่าวสาร

บ.กลางฯ เพิ่มช่องทาง LINE “@iRVP”เพิ่มความสะดวกในการแจ้งเหตุและการซื้อ พ.ร.บ.24 ชั่วโมง

1 min read

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพิ่มช่องทาง LINE “@iRVP”  ให้ประชาชนได้รับความสะดวกทั้งการแจ้งเหตุ แนะนำการใช้สิทธิและการทำประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ราคาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอด 24 ชั่วโมง

          บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้มุ่งมั่นที่จะให้บริการดูแลประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ให้ได้รับการคุ้มครองเยียวยาจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้ดียิ่งขึ้น และได้เล็งเห็นการเติบโตของเทคโนโลยีและการพัฒนาบริการประชาชน โดยได้ต่อยอดการพัฒนาช่องทางการสื่อสารของบริษัทให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเปิดตัว LINE ของบริษัทที่มีชื่อว่า “@iRVP”ขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้รับความสะดวกทั้งการแจ้งเหตุ แนะนำการใช้สิทธิและการทำประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ราคาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอด 24 ชั่วโมง 

LINE “@iRVP” ของบริษัทกลางฯ นั้นเป็นการนำแพลตฟอร์มที่ประชาชนคุ้นเคยในชีวิตประจำวันและใช้เป็นช่องทางสื่อสารหลักมาพัฒนาต่อยอดเป็นช่องทางการให้บริการ สร้างความสะดวกกับประชาชน ควบคู่ไปกับการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างประชาชนกับบริษัทให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น และรับบริการที่สะดวกรวดเร็วได้ง่ายๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ให้เป็น LINE Official Account ของบริษัท เพื่อเป็นอีกช่องทางการสื่อสาร สร้างการรับรู้ ให้เข้าถึงประชาชนผู้ใช้งานมากที่สุด อีกทั้งเป็นการตอบสนองพฤติกรรมการใช้รูปแบบการดำเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน (New normal) ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา ด้วยบริการการแจ้งเหตุ แนะนำการใช้สิทธิและการทำประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไปได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นจากฟังก์ชั่นที่หลากหลาย เช่น การซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถจักรยานยนต์ผ่านทางไลน์,การเชื่อมโยงข้อมูลการมีประกันภัยเพื่อตรวจสอบสิทธิความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ของผู้ประสบภัยได้ทุกเวลา และการแจ้งอุบัติเหตุเพื่อไปใช้สิทธิการเบิกค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.,ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นต้น

 การเริ่มต้นใช้ LINE “@iRVP” ทำได้ง่ายๆ เพียงค้นหาและเพิ่ม @iRVP” เป็นเพื่อนในไลน์ พร้อมลงทะเบียนเพียงแค่ครั้งเดียวก็สามารถเข้าถึงบริการแบบดิจิทัลด้วยคุณสมบัติที่เชื่อมต่อทุกบริการเข้าด้วยกันได้ตลอดไป ทั้งนี้เมื่อประชาชนแอดไลน์เป็นเพื่อนกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดแล้วกรอกข้อมูลสำหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ จะพบกับฟังก์ชันบริการต่างๆ ดังนี้  

          – “ซื้อ พ.ร.บ.” บริการที่ให้ประชาชนสามารถซื้อหรือต่ออายุประกันภัย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ราคาตามที่กฎหมายกำหนด ผ่านทางไลน์ด้วยตัวเอง (เฉพาะรถจักรยานยนต์และไม่รวมถึงนิติบุคคล)

          – “พ.ร.บ. ของฉัน” สามารถดูข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย แสดงข้อมูลกรมธรรม์ที่อยู่ระหว่างให้ความคุ้มครอง เลขที่กรมธรรม์ ชื่อผู้เอาประกันภัย และระยะเวลาคุ้มครอง โดยประชาชนสามารถดูข้อมูลได้ทุกเวลา

          – “แจ้งอุบัติเหตุ” ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ สามารถแจ้งอุบัติเหตุ เพื่อไปใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กับสถานพยาบาลหรือบริษัทกลางฯ

          – “ถาม ตอบ เรื่องประกันภัย พ.ร.บ.” ประชาชนสามารถหาข้อมูล/คำตอบเกี่ยวกับเรื่องประกันภัย พ.ร.บ.ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

          – “จุดบริการใกล้คุณ” โดยประชาชนสามารถค้นหาโรงพยาบาล สถานีตำรวจ หรือตัวแทนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อสะดวกในการทำประกันภัย หรือบริการช่วยเหลือด้านต่างๆ รวมถึงสาขาและจุดบริการของบริษัทกลางฯ ทั่วประเทศ

โดยมีการแสดงจุดพิกัดที่ตั้งพร้อมเบอร์โทรศัพท์ และสามารถติดต่อ Call Center บริษัทกลางฯ 1791 ได้อีกด้วย LINE “@iRVP” ของบริษัทกลางฯ จะเป็นช่องทางสื่อสารที่สำคัญที่จะเชื่อมต่อ ดูแลประชาชนให้ได้รับการบริการและการคุ้มครองตามกฎหมายเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ และจะพัฒนาขยายการเชื่อมต่อบริการต่างๆ ให้ครอบคลุมกับประชาชน ต่อไปในอนาคต

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

การฟ้องศาลในคดีแพ่ง
การหัดขับรถครั้งแรกฝึกขับด้วยตัวเองสำหรับมือใหม่หัดขับ
สร้างเสริมสุขภาพด้วย 9 อ.
ป้องกันเชื้อโรคที่แฝงมาจากเครื่องใช้ IT
โรคใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก อัมพฤกษ์ที่หน้า (Bell’s palsy) หญิงตั้งครรภ์ก็เป็นได้
“เงื่อนไขของ R2R” หากจะเป็น R2R ต้องมีอะไรบ้าง
รอบรู้เรื่อง "สิทธิผู้ิพิการ"
วีธีป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และแจ้งเหตุรถหายไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุ (lostcar) 1599
น้ำผักผลไม้มีประโยชน์เหมือนผักผลไม้สดหรือไม่
"โลหิตจาง" ภัยเงียบที่ต้องรับรู้
คำแนะนำการใช้บริการตรวจสุขภาพ ไปทำงานต่างประเทศ
การฟ้องคดีลูกหนี้ค่าส่วนกลาง “ไม่เสียค่าธรรมเนียมศาล”
error: Content is protected !!