กรกฎาคม 1, 2022

Information@news

สาระและข่าวสาร

รายชื่อชุดตรวจและน้ำยาสำหรับโควิด 19 (COVID-19) ที่ได้รับการอนุญาตผลิตและนำเข้า

1 min read
ประชาชนสามารถซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบ Antigen Test Kits ด้วยตนเองได้แล้ว สามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้าง

ประชาชนสามารถซื้อชุดตรวจโควิด-19
แบบ Antigen Test Kits ด้วยตนเองได้แล้ว
สามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้าง พร้อมใช้ชุดตรวจฯอย่างปลอดภัย
เพียงเช็กรายชื่อชุดตรวจฯ ที่ได้รับอนุญาตจาก อย.
ง่ายๆแค่ สแกน QR Code หรือเข้าเว็บไซต์

รายชื่อชุดตรวจและน้ำยาสำหรับโควิด 19 (COVID-19) ที่ได้รับการอนุญาตผลิตและนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำหรับใช้โดยประชาชนทั่วไป (Home use)

สำหรับใช้โดยบุคคลากรทางการแพทย์ (Professional use)

รายชื่อเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว (Fingertip Pulse Oximeter) ที่ได้รับการอนุญาตผลิตและนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว (Fingertip Pulse Oximeter)

*** หากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ารายใดไม่พบข้อมูล เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว (Fingertip Pulse Oximeter) ที่ได้ขออนุญาตแล้วท่านสามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้https://forms.gle/Rhr2uT7YhivLWBVaA

ข้อมูลจาก กองควบคุมเครื่องมือแพทย์คณะกรรมการอาหารและยา

error: Content is protected !!