กรกฎาคม 1, 2022

Information@news

สาระและข่าวสาร

มารู้กองทุนประกันสังคม 3 มาตรา…มาตราไหน คุ้มครองอะไรบ้าง?

1 min read

เพราะประกันสังคมไม่ได้ครอบคลุมแค่กลุ่มมนุษย์เงินเดือนเท่านั้น แต่แบ่งออกเป็น 3 มาตราหลักที่มอบสวัสดิการให้คนทำงานแต่ละกลุ่ม แตกต่างกันดังนี้

✅ มาตรา 33 คือ ลูกจ้างผู้ซึ่งทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ว่างงาน

✅ มาตรา 39 คือ ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ โดยเป็นบุคคลที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จ่ายเงินสมทบก่อนออกจากงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนแล้วลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน แต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคม โดยได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ

✅ มาตรา 40 คือ บุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพ หรือแรงงานอิสระ ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือผู้ประกันตนมาตรา 39 โดยได้รับความคุ้มครองมากที่สุด 5 กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร ตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
กินแบบไหนถึงหาย ‘ร้อน’
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้
โยมไม่ต้องมาบริจาคเงินให้วัด เงินไปให้พ่อแม่ได้บุญมากกว่า....
ปัสสาวะมีเลือด สัญญาณมะเร็งไต
R2R(Routine to Research) คืออะไร มารู้จักกันสักหน่อย
กลิ่นตัว...น่าชัง-น่าชิด?
ภาพรายการยาที่ห้ามจำหน่ายในร้านค้าทั่วไป ใช้ได้เฉพาะตามใบสั่งแพทย์ หรือ เภสัชกร
‘บริจาคโลหิต ต่อชีวิต ด้วยการให้’ และรู้ไหมมีประโยชน์อีกมากมาย
วิธีดูแลรถที่ต้องลุยน้ำเป็นประจำ
ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ห้ามขายทางออนไลน์-ตลาดนัด!
ผลเสียของการกินอาหารตอนกลางคืน และวิธีแก้ไข
error: Content is protected !!