กรกฎาคม 25, 2021

Information@news

สาระและข่าวสาร

รามาธิบดี เปิดให้บริการคลินิกเพศหลากหลายในวัยรุ่น (Gender Variation Clinic / Gen V Clinic)

1 min read
คลินิกเพศหลากหลายในวัยรุ่น
(Gender Variation Clinic / Gen V Clinic) 
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมสหสาขาวิชาชีพ

เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ที่2 ของเดือน
เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ หน่วยตรวจโรคเด็ก ชั้น9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ (สำนักงานชั่วคราว)

You may have missed

error: Content is protected !!