สิงหาคม 18, 2022

Information@news

สาระและข่าวสาร

การขอรับใบแทนบัตรประจำตัวคนขับรถ กรณีสูญหาย

1 min read

การขอรับใบแทนบัตรประจำตัวคนขับรถ กรณีสูญหาย
หลักฐานประกอบคำขอ
1. หลักฐานการรับแจ้งความหรือรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีจากสถานีตำรวจ หรือบันทึกถ้อยคำกรณีใบอนุญาตสูญหาย
2. รูปถ่าย ขนาด 5 X 6.5 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป ซึ่งเป็นรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจำเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมของศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน

You may have missed

error: Content is protected !!