พฤษภาคม 17, 2022

Information@news

สาระและข่าวสาร

มือใหม่ทำไมต้องพึ่งโรงเรียนสอนขับรถ

1 min read

ปัจจุบัน รถยนต์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนมากขึ้น  จึงทำให้การจราจรหนาแน่นและติดขัด ส่งผลให้การขับรถบนท้องถนนเป็นเรื่องที่ยากและเกิดอุบัติเหตุง่าย   การจะขับรถบนท้องถนนให้ถูกต้องและปลอดภัย จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านการขับรถ และกฎจราจร  พร้อมกับมารยาทในการใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นอย่างถูกต้อง  ซึ่งจะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนลงได้  จึงทำให้เกิดโรงเรียนสอนขับรถยนต์ขึ้นมา  เพื่อคอยแนะนำการขับรถและกฎจราจรที่ถูกต้อง  การเรียนขับรถยนต์จึงจำเป็น ต้องเรียนกับโรงเรียนที่มีอุปกรณ์และครูที่มีความชำนาญ  ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะใช้หลักสูตรการสอนที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การสอนของแต่ละโรงเรียน

โรงเรียนสอนขับรถยนต์ต่างๆจึงได้พัฒนาการสอนขับรถแบบออกถนนจริงในหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนออกเรียนกับสภาพถนนจริง ที่มีการจราจรคับคั่งได้ ตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงสุดท้ายที่เรียนจบ โดยที่ผู้เรียนเอง ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการขับรถมาก่อน เพราะรถที่ใช้สอนตามมาตรฐานของโรงเรียนสอนขับรถจะมีระบบเครื่องช่วยควบคุม รวมทั้งประกันภัยที่ทางโรงเรียนฯต่างๆจัดทำไว้ ทำให้เกิดความปลอดภัยและอุ่นใจต่อผู้เรียน

และทำให้ผู้เรียนจึงไม่ต้องกังวลในขณะขับรถออกถนนจริง แม้ไม่มีพื้นฐานในการขับรถมาเลยก็ตาม ผู้เรียนจะมีความเข้าใจมารยาทในการใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น มีความปลอดภัยสูง มีความคุ้นเคยกับถนนทุกลักษณะ เพราะได้รับการฝึกกับสถานที่จริงโดยตลอด ซึ่งตัวผู้เรียนไม่ต้องขับออกถนนจริงเองเมื่อเรียนจบ

“ข้อกฏหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๕๗ ผู้ใดฝึกหัดขับรถยนต์
ต้องมีผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีควบคุมอยู่ด้วย
ในการฝึกหัดขับรถ ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากผู้ฝึกหัดและผู้ควบคุมอยู่ในรถ”


ในด้านการสอบขอรับใบอนุญาตขับขี่ โรงเรียนต่างๆก็จะมีการติวเข้มหลักสูตรตามแนวการสอบ จึงทำให้เปอร์เซ็นการสอบผ่านค่อนข้างสูง รวมทั้งแต่ละโรงเรียนจะมีการจัดรถ จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยดูแลอำนวยความสะดวกในการสอบ จนจบทุกขั้นตอน ทำให้ดูเหมือนง่ายกว่าที่คิด และเป็นการสร้างเครดิตให้กับโรงเรียนของตน

error: Content is protected !!