กรกฎาคม 5, 2022

Information@news

สาระและข่าวสาร

กรมการขนส่ง รับชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์(e-Banking)

1 min read

การรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

  1. วิธีการ
  – เข้าเว็บไซค์ www.dlte-serv.in.th หรือ www.dlt.go.th
  – ลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่าน
  – กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรถ
  – กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานการเอาประกัน ตาม พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
   พ.ศ.2535 (กรณียังไม่มีสามารถเลือกซื้อบนเว็บไซด์จากบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการได้)
  – กรอกหลักฐานหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบฯ กรณีเป็นรถใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG)
  – เลือกวิธีชำระเงิน ได้แก่
 
  * หักบัญชีเงินฝาก (ต้องมีบัญชีเงินฝากและเป็นสมาชิกใช้บริการโอนเงินผ่านระบบ
 
    อินเทอร์เน็ตกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ)
 
  * ชำระด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต (ต้องเป็นผู้ถือบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ที่มีสัญลักษณ์
 
    VISA , MASTER)
 
  * พิมพ์ใบแจ้งชำระภาษีรถแล้วนำไปชำระ ณ เคาน์เตอร์หรือตู้ ATM ของธนาคารที่เข้าร่วม
 
    โครงการ
  – กรมการขนส่งทางบก จะส่งใบเสร็จรับเงิน เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และ กรมธรรม์
   พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้ผู้ชำระเงินทางไปรษณีย์
  – ท่านเจ้าของรถสามารถนำใบคู่มือจดทะเบียนรถไปบันทึกได้ ณ หน่วยงานทะเบียน
   กรมการขนส่งทางบก ทั่วประเทศ
  2. รถที่จะใช้บริการ
  – รถเก๋ง รถตู้ รถกระบะ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
  – รถเก๋ง รถตู้ รถกระบะ จดทะเบียนไม่เกิน 7 ปี
  – รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล จดทะเบียนไม่เกิน 5 ปี
  – เป็นรถจดทะเบียนจังหวัดใดก็ได้
  – รถที่ค้างชำระภาษีไม่เกิน 3 ปี และชำระภาษีล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน
  3. ค่าบริการ
  – ค่าจัดส่งเอกสาร รายการละ 40 บาท
  – ค่าธรรมเนียมธนาคาร รายการละ 20 บาท
  – ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร (กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต) ร้อยละ 2 รวม Vat 7% ของค่าธรรมเนียม
  4. ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ
  – บริการหักบัญชีออนไลน์ ได้แก่ ธ.กรุงไทย , ธ.นครหลวงไทย และ ธ.ยูโอบี
  – บริการชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ ได้แก่ ธ.กรุงเทพ และ ธ.กรุงศรีอยุธยา
  – บริการรับชำระตามใบแจ้งชำระภาษีรถ
 
  * ที่เคาน์เตอร์ธนาคารบริการ ได้แก่ ธ.กรุงไทย , ธ.กรุงเทพ , ธ.นครหลวงไทย , ธ.ก.ส ,
 
    ธ.ไทยธนาคาร , ธ.กรุงศรีอยุธยา , ธ.ทหารไทย , บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส
 
  * ชำระที่ตู้ ATM ได้แก่ ธ.กรุงไทย , ธ.นครหลวงไทย , ธ.กรุงเทพ , ธ.ทหารไทย
 
    และ ธ.ไทยธนาคาร
  – บริการรับชำระทางโทรศัพท์มือถือ ได้แก่ ทรู มันนี่ เซอร์วิส
 
หมายเหตุ รายชื่อธนาคารที่ให้บริการต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงไปจากข้างต้นได้ ขึ้นอยู่กับการพัฒนาและการทดสอบระบบ

คู่มือการใช้บริการ  :  แนะนำการบริการ

กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900. โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888  Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check up Center)
4 นิสัยการกินของคนเมือง
10 วิธีคลายเครียด
ไทยประสบความสำเร็จ 'ตรวจหาเชื้อจากน้ำลาย' รู้ผลภายใน 1 ชม. เตรียมปฏิบัติเชิงรุกโควิด-19
โครงร่างงานวิจัย (Proposal) ที่ควรรู้
แนวทางการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับผู้ที่ใช้บัตรประชาชนแบบเก่า (ไม่มีเลขหลังบัตร)
การขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถ กรณีชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญ
35 วิธีดูแลรถให้มีอายุการใช้งานยืนยาวนานขึ้น
ดินประสิว ตัวการก่อมะเร็ง
โกรธบ่อย...โรคเพียบแน่ สุขภาพแย่ชัวร์ !
ดีบัว ดีต่อระบบโลหิตและหัวใจ
รายชื่อชุดตรวจและน้ำยาสำหรับโควิด 19 (COVID-19) ที่ได้รับการอนุญาตผลิตและนำเข้า

You may have missed

error: Content is protected !!