คลิปแนะนำ “การดูแลรถในเบื้องต้น”

คลิปแนะนำ “การดูแลรถในเบื้องต้น”

  ไม่มีหมวดหมู่ admin

สำหรับหลายคนแล้วรถก็เหมือนบ้านเคลื่อนที่ เป็นยานพาหนะที่พาเราไปยังจุดหมายอย่างปลอดภัย หากเราดูแลรถดี เขาก็จะอยู่กับเราไปอีกนาน Modern Homekeeper จึงขอนำเสนอวิธีการดูแลและตรวจสภาพรถยนต์ด้วยตัวเองในเบื้องต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงยางอะไหล่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น เพื่อให้ช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้นก่อนถึงมืออาชีพ

ขอบคุณคลิปดีจากราย Modern Homekeeper 
greettv
ติดตามได้ที่ http://greettv.dusit.ac.th/

error: Content is protected !!