กรกฎาคม 5, 2022

Information@news

สาระและข่าวสาร

ทำไมต้องเรียนขับรถ

1 min read

คุณค่าของการเรียนขับรถยนต์
ความรับผิดชอบการควบคุมการทำงานการขับรถอย่างปลอดภัยเป็นของคุณ การเรียนขับรถยนต์จะช่วยให้คุณพบกับความรับผิดชอบเหล่านี้

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการเรียนขับรถ
การเรียนขับรถช่วยให้คุณเป็นคนขับรถที่มีความระมัดระวังและมีความรู้ความ สามารถ ในการจัดการกับสถานการณ์ การขับรถที่มีขอบเขตอันกว้างขวางได้อย่างประสบความ สำเร็จ

ความเข้าใจแนวทางของบุคลิกภาพ อารมณ์ และความรอบคอบ ที่มีผลต่อ การขับรถ
ความเข้าใจวิธีการการขับรถให้คล่องแคล่วและควบคุมรถ เพื่อลดความเสี่ยงในการขับรถในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ความรอบรู้ในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาที่ทำให้ มึนเมาและสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อการขับรถ และความรู้ในเรื่องบทลงโทษ สำหรับการใช้ยาและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ .
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจราจร กฎมารยาทในการใช้ถนน สัญญาณ เครื่องหมายและป้ายสัญญาณ สัญลักษณ์ ต่างๆบนถนน ข้อมูลพื้นฐาน ของผู้บริโภค เช่นแนวทางในการเลือกซื้อรถยนต์การทำประกันภัย และการวางแผนในการเดินทาง
ความเข้าใจระบบการทำงาน การดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงรถยนต์ความรู้ความเข้าใจและการเตรียมพร้อมเมื่อ เกิดเหตุฉุกเฉินการระมัดระวัง และการป้อง กันอุบัติเหตุ ทั้งของคุณเองและบุคคลอื่นในท้องถนน
ความสามารถในการจัดการ การมองเห็น เวลาและช่องว่างระยะห่าง
การเรียนขับรถยนต์จะเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถบนถนนและสิ่งรอบตัว คุณ จะเรียนรู้วิธีการจัดการระยะการมองเห็น เวลา และที่ว่างเพื่อการเว้นระยะห่าง คุณจะ เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยของคุณเอง และผู้โดยสาร คนขับรถคันอื่นๆ และ คนเดิน เท้า การเรียนขับรถยนต์จะช่วยคุณประเมิน และตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคง ของสิ่งแวดล้อมในการขับรถ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณจะเรียนรู้วิธีการที่จะ จัดการให้ดีขึ้น และลดความเสี่ยง โดยการคิดวางแผนล่วงหน้าและเตรียมตัวสำหรับ เหตุการณ์ที่เลวร้ายซึ่งอาจจะเกิด ขึ้นได้ และสามารถแก้ไขได้

ปัจจัยที่มีผลต่อการขับขี่
การเป็นผู้ขับรถที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบของคุณ ต้องการมากกว่าความ ชำนาญ ในการขับรถ คุณจำเป็นต้องเข้าใจด้วยว่ามีปัจจัยที่แทรกแซงความสามารถใน การขับรถ อย่างร้ายแรง เช่น

ความรู้สึกที่ว่ามีความเสี่ยงน้อยหรือไม่เสี่ยงเลยที่ เกี่ยวข้องกับการขับ และถ้าเกิด การชนขึ้น ซึ่งคุณจะรูสึกว่าเป็นความผิดของรถคันอื่น
ผลกระทบของความเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ หรือผลข้างเคียงของยาที่คุณอาจจะ ทานเข้าไป เพื่อรักษาอาการหรือบาดแผล
สภาวะอารมณ์ของคุณ
ผลกระทบของแอลกอฮอล์และยาอื่นๆ
ความรู้ที่คุณจะได้จากการเรียนขับรถและประสบการณ์ที่คุณจะได้รับ จะพัฒนาความ ชำนาญ การใช้ทักษะความสามารถในการตัดสินใจ อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง คุณเท่านั้นที่สามารถตัดสินใจได้

การใช้อัตราส่วนของแผนที่
คนที่ขับรถจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งพวกเขาอาจไม่รู้ทางเสมอไป หรือไม่รู้ระยะทางที่จะต้องขับไปไกลแค่ไหน ดังนั้นการใช้แผนที่เป็นการช่วยให้ทราบ จุดหมายปลายทางและระยะทางที่จะไป

You may have missed

error: Content is protected !!