พฤษภาคม 17, 2021

Information@news

สาระและข่าวสาร

ประวัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง

1 min read

เทศบาลเมืองบางบัวทองจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2480 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2480

กำหนดท้องที่บางส่วนของตำบลบางบัวทอง และตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ให้มีฐานะเป็นเทศบาล มีอาณาเขต 1 ตารางกิโลเมตร โดยมีขุนพิทักษ์ปทุมมาศ ซึ่งเดิมเป็นกำนันตำบลบางบัวทอง เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก และนายเลี้ยง ทองไฮ้ กับ หม่อมหลวงแจ่ม อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นเทศมนตรีคณะแรก ต่อมาในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2538 มีการตราพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2538 โดยขยายเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองจาก 1 ตารางกิโลเมตร เป็น 13.5 ตารางกิโลเมตร


ภาพถ่าย พ.ศ 2482

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

สิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของคนต่างด้าว ที่นายจ้างคนไทยควรต้องรู้
ระวัง... อาหารโซเดียมสูง มาลดเค็มเพื่อต้านโรคกันเถอะ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้
6 วิธีลดอาการเสียวจี๊ดที่ฟัน
ศูนย์ทันตกรรม (Dental Center) ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
ขนส่งเล็งเพิ่มชั่วโมงอบรมสอบใบขับขี่เป็น 15 ชั่วโมงสำหรับรายใหม่
เรื่องง่ายๆที่คนขับรถควรรู้
ยาต้องห้าม คุณแม่ให้นมลูกต้องระวัง
15 สัญญาณอันตราย ผู้ชายชอบทำร้ายแฟน
ไปโรงพยาบาล อยากรักษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทำยังไง
การจองคิวอบรมในการขอรับใบอนุญาตขับรถตามพ.ร.บ.รถยนต์ ชนิดชั่วคราว (ขอใหม่)
ขยันผิดที่ 10 ปีก็ไม่รวยคนเราไม่ควรขยันแบบผิดๆ
error: Content is protected !!